Bloemdieren - Actiniaria


Een zeeanemoon hecht zich meestal aan rotsen of koralen. Ze hebben een centrale mond welke omringt is met nematocyste, netelcellen welke kleine zeedieren vangen en verlammen. Zeeanemonen planten zich seksueel voort, vaak worden de eieren bevrucht in hun maagholte. De jongen worden door de mond in het omringende water vrijgelaten waar ze tijdelijk als larve rondzwemmen. Na korte tijd zullen zij zich op het harde substraat vestigen. Bloemdieren kunnen zich ook vermenigvuldigen door te klonen. Een stukje van de voet scheidt zich af en groeit uit tot een nieuwe anemoon. Ofschoon de meeste bloemdieren een vaste plaats hebben zijn ze wel in staat om zich te verplaatsen als dat nodig mocht zijn.

Klik op de foto voor de naam