Weduwenroos -  Sagartiogeton undatus


Dit soort heeft een brede voet en een slanke, gladde ronde zuil van ongeveer 12 cm lengte en maximaal 2 cm dikte. Ook de mondschijf is breed. Tot 200 vrij lange, slanke tentakels. De zuil is grijsbruin tot zandgeel gekleurd en heeft meestal op regelmatige afstanden vuilwitte lengtestrepen. Er zitten nooit stukjes schelp op, zoals bij sommige andere soorten. De tentakels en de mondschijf zijn doorschijnend wit, grijs of beige, met een patroon van stippen en vlekken. Die zijn trouwens niet altijd duidelijk zichtbaar. Opvallend is wel altijd de lengtestreping van de tentakels, die doorloopt tot het midden van de mondschijf. De lengtestreep is wit in het midden met aan weerszijden een grijze streep. Voedt zich met plankton. Op zand, slib of schelpengruis. Ingegraven en onder de oppervlakte vastgehecht aan een steen of andere harde ondergrond.