Slijmvissen - Labrisomidae


Slijmvissen worden voornamelijk aan getroffen in tropische gebieden in de Atlantische en Grote Oceaan. De familie omvat 98 soorten en 14 geslachten. Veel van deze soorten zijn felgekleurd. De grootste soort, Labrisomus nuchipinnes kan 23 cm. lang worden maar de meeste vissen zijn veel kleiner. Ze verblijven gewoonlijk in ondiep kustwater op een diepte van ongeveer 10 meter. Ze voeden zich met kreeftachten, slakken, slangsterren en zee√ęgels

Klik op de foto voor de naam