Grondels -  Gobiidae


Van deze familie zijn er tot op heden ongeveer 1875 soorten bekend en er komen er nog steeds nieuwe bij. Ze leven op de meest uiteenlopende biotopen, zoals bodems met zand, slib of losse stenen. Enkele soorten hebben zich op koralen gevestigd terwijl andere in het open water leven en op plankton jagen. De meeste soorten zwemmen slechts kleine afstanden en voeden zich met schaaldieren. Symbiosegrondels leven in symbiose met pistoolgarnalen. Deze leefgemeenschappen bestaan altijd uit 2 garnalen en 1 grondel. De garnalen zorgen voor de onderhoud van de buis en de grondel waakt over beiden. Omdat de garnaal een slecht gezichtsvermogen heeft houdt hij altijd contact met de grondel door middel van lange voelsprieten. Bijna alle soorten zetten hun eieren af onder stenen of bij het begin van hun hol. Het legsel wordt door het mannetje bewaard.

Klik op de foto voor de naam