Vleugelpaardvissen -  Pagasidae


Deze vissen leven in gebieden vol grof sediment, waaronder zand, grind en schelpstukjes op de bodems van rifdaken. Zijn lichaam is met versmolten beenplaten omhuld die op de staart ringvormig zijn zodat hij zijn staart kan bewegen. Hij 'loopt' hoofdzakelijk op zijn buikvinnen waarbij de grote borstvinnen zijn uitgespreid. Het lange buisvormige rostrum steekt ver voor de kleine tandloze bek uit. Dit soort leeft gewoonlijk paarsgewijs.

Klik op de foto voor de naam