Kwallen en Salpen - Medusozoa en Salpidae


Kwallen worden in elke oceaan aangetroffen, van de oppervlakte tot de diepzee. Sommige Hudroza kwallen, of Hudromedusa, worden zelfs in zoet water aangetroffen. De bekendste kwallen zoals de oorkwal zijn Syphomedusae. Dit zijn grote, vaak mooi gekleurde kwallen die algemeen voorkomen. Alle kwallen zijn netelig maar er zijn er maar een paar die gevaarlijk zijn voor de mens.

 

Salpen bestaan uit een doorzichtige mantel met aan twee kanten een opening, die gesloten kan worden met een klepje. Salpen trekken zich samen en pompen zo water door hun lichaam. Daardoor kunnen ze zich voort bewegen en zich met planktondeeltjes voeden. We kunnen twee generaties onderscheiden. De eerste is solitair en plant zich ongeslachtelijk voort. De andere is kolonievormen en bestaat uit lange kettingen van zich geslachtelijk voortplantende individuen. Plaatselijk kunnen ze omvangrijke maar kortlevende populaties vormen. Ze eten de algen die de broeikasgassen opnemen en slaan de kooldioxide veilig op in de zeebodem. Een gemiddelde zwerm van deze dieren nemen zo'n 4000 ton kooldioxide per nacht op. Deze zwerm neemt toe en zou de aarde kunnen redden. Hun belang wordt pas sinds oktober 2010 onderkend.

Klik op de foto voor de naam