Koraalklimmers - Cirrhitidae


De familie van de koraalklimmers is met 35 soorten ingedeeld in tien geslachten en is verhoudingsgewijs een kleine groep zeevissen. De meeste soorten bereiken nauwelijks een grootte van meer dan 15 cm. Een uitzondering vormt de reuzenkoraalklimmer Cirrhites rivulatus uit het oostelijke gedeelte van de Grote Oceaan, die een lengte van rond de 60 cm bereikt. Koraalklimmers onderscheiden zich door één of meer haarborstels aan de uiteinden van de rugvinstralen. De cirrhi genoemde haarborstels gaven de koraalklimmers de wetenschappelijke familienaam Cirrhitidae. Alle soorten koraalklimmers hebben een aan de bodem gebonden levenswijze. Door deze aanpassing ontbreekt een zwemblaas, terwijl de buikvinstralen verlengd zijn, waarmee de vissen zich ondersteunen. De territoriaal levende koraalklimmers prefereren in hun territorium een verhoogde standplaats, waar ze urenlang roerloos kunnen blijven zitten en de kans afwachten hun prooi te kunnen verschalken. Koraalklimmers zijn baarzen en zijn derhalve bij de jagers in te delen en kunnen daarom ook kleine vissen en garnalen als voedsel grijpen - als zich daartoe de gelegenheid voordoet. Koraalklimmers leven in kleine groepen samen in een haremstructuur. Een groter mannetje bezit meer vrouwtjes, waarmee hij in de avondschemering regelmatig paart. Bij de koraalklimmers is er sprake van pelagisch legsel, waarbij de eieren en zaadcellen dus vrij in het water worden afgezet.

Klik op de foto voor de naam