Murene - Mureaenidae


Tot deze familie behoren ongeveer 200 soorten, waarvan de meeste zeer klein zijn en daarom door duikers nauwelijks worden gezien. Ze zijn voornamelijk in de schemering en 's nachts actief. Overdal leiden ze een teruggetrokken bestaan in holen en spleten. Meestal is alleen de kop te zien. Ze leven solitair al kunnen jongen wel in groepen worden gezien. Ze hebben meestal vaste plekken die wel 200 meter uit elkaar kunnen liggen. Regelmatig wordt er van stek gewisseld. Murene hebben geen kieuwen maar ademen door met bekbewegingen water lang hun kieuwen te pompen. Murenen hebben een goed ontwikkeld reukorgaan waarmee ze 's nachts prooi kunnen waarnemen. Hun gezichtsvermogen is slecht maar waarschijnlijk kunnen ze wel goed horen.

Klik op de foto voor de naam