Eekhoornvissen -  Holecentrinae


De subfamilie van de Holocentridae, namelijk de Holocentrinae staan bekend als eekhoornvissen. Ze zijn te vinden in de tropische delen van de Indische, Stille en Atlantsche Oceaan. De grootste soortenrijkdom vind je echter op de riffen van de Indo- Pacific. Over het algemeen leven ze langs de kustlijn op dieptes tot 100 meter. Sommige leden van het geslacht Ostichthys worden veel dieper aangetroffen. Het zijn nachtelijke jagers met relatief grote ogen. Overdag blijven ze verborgen in spleten, grotten en onder richels. Rode en zilveren kleuren domineren bij deze vissen. De kieuwdekselstekels van de eekhoornvissen zijn giftig en kunnen pijnlijke wonden veroorzaken. De meeste hebben een lengte van 15 tot 35 cm. Eekhoornvissen voeden zich voornamelijk met kleine vissen en bentisch ongewervelden. De larve zijn pelagish en kunnen, in tegenstelling tot de volwassenen, ver uit de kust worden aangetroffen.

Klik op de foto voor de naam