Spookfluitvissen -  Solenostomidae


De spookfluitvissen zijn een kleine familie tropische vissen die slechts uit 1 geslacht en 5 soorten bestaat. Ze zijn nauwe verwant en lijken op de pijpvissen (zeenaalden en zeepaarden). Spookfluitvissen doen aan broedzorg, ze bewaren de bevruchte eieren in een broedbuidel die door de buikvin wordt gevormd. Volgens onderzoek kunnen de mannetjes in vrouwtjes veranderen. Hun transparante pelagische larven worden erg groot voordat ze het visstadium bereiken en zich op de bodem vestigen. De meeste soorten zwemmen met een omlaag gerichte kop en zoeken de bodem af naar ongewervelden. De Harlekijn spookfluitvis leeft tussen de takken van gorgonen, lederkoralen en zachte koralen waar hij vanwege zijn perfecte camouflage (kan van lichaamskleur veranderen) bijna niet te zien is. Hij voedt zich met minuscule schaaldieren. Leeft paarsgewijs of in kleine groepen.

Klik op de foto voor de naam