Platwormen -  Polycladida


De Polycladida vertegenwoordigen een enorme diversiteit aan marine platwormen. Ze komen voor van ondiepe wateren tot grote dieptes. Vele zijn algemeen op koraalriffen, slechts een enkele komen voor in zoetwater. De meeste platwormen leven samen met andere ongewervelde dieren zoals weekdieren, sponzen, koralen of zakpijpen. In dat geval profiteren de wormen van de ongewervelden als voedselbron, of vinden bescherming in het lichaam van deze gastheren. De meeste platwormen schuilen voor direct licht maar er zijn ook soorten die overdag actief zijn. Deze zijn vaak fel gekleurd als waarschuwing dat ze potentieel giftig kunnen zijn. De platwormen zijn net zoals veel andere wormachtige dieren tweeslachtig en kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtscellen produceren.

Klik op de foto voor de naam