Hydroide Poliepen


In de levenscyclus van de hydroïdpoliepen komt gewoonlijk een poliep- en kwalstadium voor. De vastzittende kolonie van poliepen ontstaat door de vorming van knoppen, die uitgroeien tot poliepen en niet loslaten. Doordat de poliepen met elkaar in verbinding staan is het niet mogelijk precies aan te geven waar het ene individu eindigt en het volgende begint, maar wel zijn de afzonderlijke poliepen goed herkenbaar.

Bij de meeste soorten kunnen, via een ongeslachtelijke voortplanting, de hydroïdpoliepen hydromeduse afsnoeren. Deze vrijzwemmende stadia scheiden geslachtscellen af, waaruit na bevruchting in het zeewater , een planula-larve ontstaat. Nadat de planula zich heeft vastgezet komt een nieuwe poliepenkolonie tot ontwikkeling.