Vlokreeftjes -  Amphipoda

Klik op de foto voor de naam


Amphipoden of vlokreeftjes worden van de andere Peracarida, met uitzondering van de Isopoda, onderscheiden door het ontbreken van een carapax of rugschild. Hun lichaam is kenmerkend zijdelings afgeplat, alhoewel er ook cilindrische en dorso-ventraal afgeplatte vormen voorkomen. De bijna 8000 beschreven soorten variëren in lengte van minuscule 1 mm lange diertjes tot benthische diepzeereuzen die tot 25 cm lang kunnen worden. Hoewel de meeste soorten vlokreeftjes goede zwemmers zijn (vooral de mannetjes), zijn het typische bodemorganismen. Ze leven in en op de bodem, tussen wieren en Hydroïden of gravend in het zand. Sommige strandsoorten vindt men onder stenen of aangespoeld zeewier (familie Talitridae, waartoe de bekende strandvlo en kwelderspringer behoren). Ze zoeken daar bescherming tegen uitdrogen.

Klik op de foto voor de naam