Kreeften -  Expropriate


Kreeften behoren tot de ongewervelde dieren met een beschermende uitwendig skelet. Om te kunnen groeien moeten kreeften verschalen, een periode waarin ze uiterst kwetsbaar zijn. Sommige soorten veranderen van kleur tijdens deze verschalingen. De kreeft heeft 10 looppoten en twee scharen, vaak van verschillende grote. De grootste schaar is voor het knijpwerk en de kleinere voor het scheurwerk. Kreeften hebben blauw bloed door de aanwezigheid van haemocyaning, wat koper bevat. Over het algemeen worden kreeften 20-25 cm lang en wandelen over de zeebodem. Echter, bij gevaar kunnen ze hun staart snel heen en weer klappen om met een vaartje achteruit weg te schieten. Ze kunnen een snelheid van 5 meter per seconde halen. Kreeften komen in alle oceanen voor. Ze leven meestal solitair, verborgen in grotten en rotsen. Ze zijn omnivoor en hun voedselvoorkeur gaat uit naar vissen, weekdieren, andere kreeftachtigen, wormen en soms zeewier. Ze schromen er ook niet voor om dode dieren te eten, mocht het zo uitkomen.

Klik op de foto voor de naam