Kleurige grondel -  Pomatoschistus pictus


De kleurige grondel is een visje van maximaal 9 cm groot. Meestal beweegt hij zich op en tussen de stenen in de ondiepere gedeelten. Vaak liggen ze doodstil, soms in groepjes, om dan plotseling, meestal bij verstoring, snel een stukje weg te zwemmen om dan een stukje verder weer op een andere steen te gaan liggen. De kleurige grondel lijkt erg op de blonde grondel maar is meer een bodemvisje, terwijl de blonde grondel altijd vrij zwemt. Soms zwemt de kleurige grondel ook een tijdje vrij rond en dan is het een stuk lastiger om hem te onderscheiden van de blonde grondel. Bij de kleurige grondel ontbreken de grote zwarte vlekken bij de staartwortel en net achter de kieuwdeksel. Daarvoor in de plaats heeft hij over de hele lengte een patroon van paarsgewijze kleine donkere vlekjes.