Koraalduivels - Pterionae

Koraalduivels zijn doorgaans slechts gedurende de nacht en schemering actief en houden zich overdag verborgen tussen en onder koralen, rotsblokken en in holen. Langzaam over het rif zwemmend jagen zij naar kreeftachtige dieren. Soms wacht hij ook bewegingsloos op langskomende prooi. Koraalduivels leven op dieptes tussen de 2 en 30 meter. Deze vissen zijn niet bepaald ongevaarlijk. Wordt de duiker door een koraalduivel gestoken dan voelt men een hevige pijn en kunnen ademhalingsmoeilijkheden optreden. In enkele gevallen kan een steek de dood tot gevolg hebben.

 

Uit onderzoek is gebleken dan koraalduivels een bijzondere techniek er op na houden om te jagen. Zodra een koraalduivel de vis benaderd, blaast hij, zodat een redelijk sterke waterstroom zich in de richting van de vis begeeft. Hoe dichter de koraalduivel bij de vissen in de buurt komt, hoe frequenter hij blaast. Gemiddeld blazen de koraalduivels, voordat ze hun prooi pakken, ongeveer achttien keer. De aanpak is heel slim, zo stellen de onderzoekers. Door te blazen raakt de prooi in de war. Daarnaast bleken vissen zich bij het voelen van de stroming direct om te draaien, zodat de kop van de vis zich in de richting van de koraalduivel bevond. De koraalduivel kon daardoor de kop als eerste naar binnen werken en dat verkleint de kans dat de vis alsnog weet te ontsnappen.

Klik op de foto voor de naam