Heremietkreeften -  Paquroidea


De meeste soorten hebben een lang achterlijf, welk erg zacht is. Daarom beschermd de heremietkreeft hun achterlijf zo ver mogelijk weg in een schelp, welke hij met zich meedraagt. Bij gevaar kruipt de heremietkreeft zo ver mogelijk weg in zijn schelp. Regelmatig wordt de heremietkreeft te groot voor zijn schelp en moet hij op zoek naar een groter huisje. Er zijn ongeveer 500 soorten bekend, waarvan de meeste in zee leven, van de ondiepe riffen en kustlijnen tot op grote diepte. Sommige soorten plakken anemonen op hun schelp die als bescherming dienen. Als dank krijgt de anemoon de restjes van zijn maaltijd. Heremietkreeften zijn omnivoren. Zij eten zowel planten als dieren en schromen er ook niet voor terug om een dood dier op te peuzelen. Hun voorkeur gaat uit naar wormen, plankton en organisch afval.