Krabben -  Brachyura


Krabben zijn een groep van kreeftachtige dieren die behoren tot de orde tienpotigen (Decapoda). De wetenschappelijke naam Brachyura betekend letterlijk korte staart en verwijst naar het onder het buikschild geklapte achterlijf. Hierdoor hebben krabben, in tegenstelling tot andere kreeftachtigen geen zichtbare staart. Krabben worden ook wel kortstaartigen of kortstaartkreeften genoemd. Krabben worden verder gekenmerkt door een afgeplat lichaam dat breder is dan lang en omgeven wordt door een rugpantser, de ogen die duidelijk op steeltjes staan en de tot grijpscharen omgebouwde voorste paar poten. Andere opmerkelijke eigenschappen zijn de zijwaartse manier van voortbewegen en het vermogen zich snel in te graven.

De meeste krabben leven in zee en zijn te vinden van de diepzee tot in de getijdenzone. Een aantal soorten hebben de zee verlaten en zich aangepast aan het leven in zoet water. Sommige soorten worden voornamelijk op land aangetroffen, meestal in vochtige bossen. Voor de voortplanting zijn ze echter afhankelijk van oppervlaktewater. Veel soorten die niet in zee leven moeten jaarlijks naar zee trekken om de eitjes af te zetten. De larven van krabben zijn microscopisch klein en leven als plankton op open zee. De volwassen krabben leven vrijwel altijd op de zeebodem. Er zijn ongeveer 8600 beschreven soorten, die verspreid over de hele wereld voorkomen.

Klik op de foto voor de naam