Inktvissen


Inktvissen zijn hoog ontwikkelde weekdieren. Ze hebben goede  ogen. Het zijn snelle jagers die het voorzien hebben op kreeftachtigen, schelpdieren, vissen en andere inktvissen. De verschillende soorten inktvissen kun je in twee groepen verdelen: de achtarmen en de tienarmen. In  de Noordzee komt de kleine achtarm voor. Verder komen er vrijwel alleen tienarmige soorten voor: zeekatten en pijlinktvissen.
Ze hebben drie manieren om zich te beschermen. Ten eerste kunnen ze pijlsnel achteruit zwemmen door hun 'straalmotor' aan te zetten. Via  de zijkanten zuigt een inktvis water in zijn lichaamsholte. Als het moet knijpt hij zijn lichaam samen, waardoor het water uit een buis aan de onderkant uit spuit. Door deze harde straal water naar buiten te persen schiet de inktvis achteruit. Ten tweede kunnen zij een wolk kleurstof (inkt) uitstoten. Die inkt beneemt belagers het zicht en schakelt de reukzin uit. Ten derde maken ze gebruik van camouflage: ze veranderen heel snel van kleur en nemen de kleur van de omgeving aan.