Rifbaarzen - Pomacentridae


Rifbaarzen zijn meestal felgekleurd, sterk territoriaal en algemeen voorkomend in tropische oceanen. Ze leven solitair, in paren of in groepen. Ze vormen 28 geslachten en 360 soorten.

Klik op de foto voor de naam