Geknoopt zeedraad - Obelia geniculata


Vanuit een soort platte wortelmassa op de ondergrond rijzen de stelen duidelijk zigzaggend op. De hoogte is 2,5 tot 5 cm en de omvang van een kolonie kan zo'n 30 cm bedragen. Een enkele keer zijn de stelen ook vertakt. De poliepenhuisjes (hydrothecae) zitten op korte, geringde steeltjes op de 'knieën' van de steel. Het zijn ondiepe theca met gladde randen en de poliepen steken er met hun tentakelkrans uit. De gonotheca zijn langwerpig en hebben een soort kraagje bij de opening. Ze zitten vlak de hydrotheca. De kleur is doorschijnend wit, waarbij de stelen naar beneden toe geleidelijk lichtbruin worden