Brede ringsprietslak -  Facelina bostoniensis


Een vrij brede, doorgaans aktieve slak met lange, slanke papillen, die in duidelijke groepjes bijeen staan. Vooral de voorste papillen zijn erg lang. De koptentakels zijn zeer lang, tot bijna de helft van de totale lichaamslengte. De voetpunten zijn tentakelvormig uitgetrokken. De rhinophoriën dragen duidelijke lamellen. Het lichaam is transparant tot wit, de papillen hebben een bruine, soms roodachtige of grijze inhoud en een witte top. De punten van de tentakels zijn wit, tussen en achter de rhinophoriën schemert het mond-apparaat roze tot rood door. Op de staart staan witte puntjes in vorm van een lengte streep. Brede ringsprietslakken geven de voorkeur aan Tubularia soorten als voedsel. Lengte 5 à 6 cm.