Tweekleppige - Bivalvia


Tweekleppige is een klasse van marine en zoetwater weekdieren, vroeger bekend als pelecypoda maar tegenwoordig simpel als bivalvia. Deze groep omvat meer dan 30.000 soorten, zoals de St. Jacobsschelpen, oesters en mosselen. Tweekleppige hebben twee asymetrische schelphelften, kleppen genaamd, die elkaars spiegelbeeld zijn. Aan één kant zijn ze met elkaar verbonden met een scharnier. Tweekleppige zijn uniek onder de weekdieren omdat ze hun radula (soort rasptong) en sifon zijn kwijt geraakt tijdens hun ontwikkeling als filterfeeders. Sommige tweekleppige zijn epifaunal. Dit betekend dat ze zicht vast hechten aan harde oppervlaktes. Hiervoor scheiden ze byssysdraden uit waarmee ze zich 'vast lijmen'. Deze draden worden hard zodra ze in contact komen met water. Anderen zijn weer onfaunal, zij graven zich in het sediment in. Deze dieren hebben een zeer sterke graafvoet. Sommige tweekleppige, zoals de St. Jacobsschelp kunnen zelfs zwemmen.

Klik op de foto voor de naam