Snappers - Lutjamidae


De meeste snappers komen voor in de westelijke Grote Oceaan. Snappers leven hoofdzakelijk in bentische leefgebieden waarbij vele soorten in hun groei van habitat veranderen. Als volwassen dieren verhuizen ze vaak van riviermondingen of leefgebieden in zoet water naar maritieme leefgebieden. Voor de voortplanting produceren ze een groot aantal eitjes en stoten deze pelagisch uit. Afhankelijk van het soort vestigen de uitgekomen jongen zodra ze ongeveer 20-40 mm lang zijn. Alle snappers zijn vleeseters, die zich met zowel bentische als planktonische kleine vissen en ongewervelden voeden. Een aantal soorten is solitair, terwijl anderen in grote groepen samenscholen.

Klik op de foto voor de naam