Pitvis -  Callionymus lyra


De pitvis is een slanke vis met een afgeplatte kop, die er driehoekig uitziet. Pitvissen hebben geen schubben. De kleur is afhankelijk van het seizoen en de omgeving. Hoofdkleuren zijn geel, geelbruin met blauwe of bruine vlekken. De lengte kan 30 cm bedragen. De pitvissen hebben geen gewone kieuwspleet, maar een opening hoog op de kop. Dit houdt ongetwijfeld verband met hun levenswijze op de bodem. Hun voedsel bestaat uit kreeftachtigen, weekdieren en wormen. De paaitijd valt afhankelijk van de plaats van januari tot eind augustus (hoe zuidelijker, hoe vroeger in het jaar). De paring vindt plaats in ondiep water, na een paringsdans waarbij de gekleurde vinnen van het mannetje een duidelijke rol spelen. De eieren worden aan de oppervlakte gelegd. De vissen beginnen op de bodem met hun paringsdans en stijgen dan verticaal naar boven. Vlak bij de oppervlakte worden de eieren uitgestoten, waarna de bevruchting in het water plaatsvindt. De mannetjes worden 5 jaar oud, de vrouwtjes 7 jaar.