Broodspons -  Halichondria panicea


Broodspons  vormt lagen over de ondergrond van verschillende diktes en kan korte recht opgaande buisjes vormen. De uitstroomopeningen zijn meestal goed zichtbaar, vaak op verhogingen in het weefsel of op de top van recht opgaande buisjes. De kleur is geel- en oranjebruin in dieper water maar in ondieper water met meer licht bruingroen tot heldergroen. Dit komt door de aanwezigheid van kleine algjes in het sponsweefsel. Deze leven in symbiose met de spons, ze gebruiken het licht om organische voedingsstoffen te maken en die heeft de spons nu juist nodig. Als je de spons boven water haalt, geeft hij een sterke carbidgeur af. De structuur van het weefsel is tamelijk rubberachtig. Boorspons komt voor in het intergeijdengebied tot wel 600 meter diepte. Op rotsen, wieren en andere dieren, zoals de kokers van kokerwormen of oesters. De massiever groeivormen komen alleen voor in het diepere water. Zo konden op scheepswrakken in de Noordzee kussens vastgesteld worden van tientallen centimeters dikte.