Noordzeekreeft -  Homarus gammarus


De noordzeekreeft kan wel een meter lang worden maar meestal komen we ze tegen in afmetingen tot ongeveer 50 cm. Deze kreeften zijn dan wel 20 jaar oud. De noordzeekreeft is blauwzwart, met rode stippen geelbruine randen aan alle stukken van het schil. Hij heeft grote en sterke scharen, waarvan de grootste dient om prooidieren te kraken en de kleinere dient om de prooidieren aan stukken te scheuren. Hij heeft een krachtig achterlijf en brede flappen aan de staart. Hiermee kan hij behoorlijk snel, zij het schoksgewijs, achteruit zwemmen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit schelpdieren en wormen, maar ook wel aas. De noordzeekreeft is een nachtdier. Als ze vijf jaar oud zijn, zijn ze geslachtsrijp. De paartijd ligt in de nazomer; zoals bij alle kreeftachtigen met zo'n hard pantser direct na een vervelling van het vrouwtje, als ze nog zacht is. Het mannetje brengt bij de copulatie spermapakketjes over naar een speciale holte bij het vrouwtje. Hij gebruikt daarvoor een stel speciaal aangepaste pootjes. Wonderlijk genoeg wordt er voorlopig dan niets met dat zaad gedaan. Pas de volgende zomer worden er eitjes  bevrucht. Het vrouwtje draagt de 5.000 tot 40.000 eieren na de bevruchting nog eens ongeveer 9 maanden met zich mee tussen de pootjes van het achterlijf. De larven die uitkomen zijn bijna 1 cm lang. Ze blijven eerst enige tijd (3 vervellingen) in het plankton alvorens ze op en in de bodem gaan leven.