Druipzakpijp -  Dedemnun lahillei


Kolonievormende zakpijp. De individuen zitten in een verbindende massa en zijn slechts 1 tot enkele mm groot. Dit soort behoort tot een groep die overal over heen groeit. Vooral over andere organismen. Hij is pas sinds 1991 in Nederland gesignaleerd, maar is nu algemeen. De kleur is bruingeel. De naam druipzakpijp slaat op de eigenschap, dat de door dit soort gevormde plakkaten vaak uitlopen op naar beneden hangende slierten - ongeveer zoals een druipkaars.